Om MP Emballage AB

Företaget startades 2012 av Mats Älvenstrand som idag driver det tillsammans med tre heltidsanställda. Extrapersonal tas in vid behov. Tillsammans har MPEmballage 65 års erfarenhet av europapall.

Verksamheten är ett entreprenadföretag Vår policy är att erbjuda branschmässig kompetens samt kvalitet i utförandet. Alla maskiner och lastbilar som används i vårt arbete har miljödeklarationer.

MPEmballage AB vänder sig till de stora grossisterna och lagerföretagen men samarbetar även med lokala bygg- och anläggningsföretag. Vårt upptagningsområde är Storstockholm.

Europapall

En Europapall (i Sverige även känd som SJ-pall) är en sedan 1961 standardiserad lastpall i trä. Denna typ av pall är framtagen genom samarbete inom UIC och ett flertal europeiska länder, däribland Sverige som har denna palltyp som standard vid lastningar. Vem som ursprungligen skapade den är okänt. Palltypen är från början först och främst avsedd för transporter på järnväg, men även landsvägstransporter med lastbil utgår från denna standard. Håligheten är designad så att en gaffeltruck kan lyfta den. Storleken är vald för att rymmas i en lastbil med bredd 2,5 - 2,6 m, en järnvägsvagn eller ett växelflak. Däremot passar de inte bra i en godscontainer med bredden 2,44 m (8 fot) utvändigt och 2,35 m invändigt, invändig längd 5,90 m. Det ryms endast 11 pallar i 20-fotscontainern, och 24 pallar i 40-fotscontainern.

B-Pall

B-pall är ett annat namn för utrangerad EUR-pall. Pallen är inte längre en godkänd EUR-pall men går fortfarande att transportera på. Detr finns ingen standardiserad kvalitetsnorm för B-pall varför kvalitén kan varierar mellan olika palleverantörer. EUR-pall B kan inte hanteras i pallöverföringssystemet oftast beroende på att pallen är för vädergrånad eller har mindre urflisningar i klossar eller brädor. Pallen har genomgått samma noggranna sortering som den godkända EUR-pallen och vid behov även reparation. För att enkelt särskilja dessa pallar från godkända EUR-pallar har vi valt att måla över EUR-stämpeln.

Sortering och reparation

MP Emballage hanterar och sorterar en stor mängd begagnade lastpallar per år. Varje pall kontrolleras av vår kunniga personal som använder moderna hjälpmedel för effektiv hantering. Deras noggranna sortering garanterar att pallarna fungerar problemfritt i våra kunders produktion.
EUR-pallar ska klara bestämda belastningskrav och får bara repareras av licensierade företag. Vår depå är licensierad av Det Norske Veritas för reparation av EUR-pall och vi får årligen oanmälda besök från DNV Inspection som kontrollerar att reparationerna bedrivs enligt de riktlinjer som licensen kräver. När pallarna kommer in till oss sorteras de i olika kvaliteter. Är pallen trasig byter vi ut de skadade delarna. Efter avslutad reparation märks pallarna med vårt licensnummer, 146, innan de återförs till pallsystemet.

Pallkragar

Vi tillverkar våra pallkragar med hyvlat svenskt virke i dimension 19,5x195 mm och med 1,25 mm beslag/gångjärn.

Utformning

Pallkragar kan tillverkas i olika höjder 100-400 mm. Längd och bredd kan anpassas.

Lasering, lackering eller täckande färg kan göras om man vill sätta sin personliga prägel på sitt emballage. Även beslagen/gångjärnen kan anpassas. Beslagen finns i 1,25 mm (standard) samt i 1,5 mm och 2 mm tjocklek. I standardutförande är beslagen galvade men kan pulverlackas.

Tillbehör

Kontakta oss för mer information om avdelare för pallkragar, palldistans, kragar, pallben, kraglås mm mm.

Europapall.se

Domännamnet Europapall.se ägs av MPEmballage AB.

MP Emballage och Miljö

MP Emballage letar hela tiden efter nya möjligheter att förbättra vår verksamhet och att hjälpa våra kunder att medverka till en bättre miljö. Miljöhänsyn ingår som en integrerad del i vårt dagliga arbete och vi strävar efter att förebygga negativ miljöpåverkan. Vår verksamhet kännetecknas av ett kretsloppstänkande genom hela produktkedjan från skogsavverkning till leverans av färdiga pallar och omhändertagande av returpallar för återvinning.

Genom inköp från stora aktörer säkerställer vi att att pallen ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskogliga markanvändning.

Återanvändning

EUR-pallen återanvänds ett stort antal gånger. En jämförande livslängdsstudi– mätt i antalet hanteringar – av EURpallen och en s k engångspall (tillverkad
av 16 mm virke) visade att EUR-pallen i medeltal klarade 109 hanteringar och engångspallen 21 hanteringar. Det finns även en standard för reparation av EURpallen och härigenom kan pallens livslängd öka avsevärt. I svensk inrikestrafik är det lastpallsöverföringssystemet (PÖS) som reglerar lastpallsflödet.
Statens Järnvägar (SJ) har genom medlemskap i den europeiska pallpoolen (EPP), utbyte av EUR-pallar i internationell trafik.

Energiåtervinning

EUR-pallen och även de flesta andra palltyper består av torkat virke som kan flisas och brännas med energiutvinning. Det sker lokalt i egna pannanläggningar eller regionalt i värmekraftverk. Virke med en fuktkvot på 20% har ett värmevärde på ca 16 MJ/kg.

Materialåtervinning

Rent trä kan i princip materialåtervinnas
till 100%.

 

Speciella erbjudanden

Kontakta oss gärna per telefon för att ta del av eventuella erbjudanden och rabatter. Tel 08 - 684 38 715.

Kvalitetskrav

Som mottagare eller avsändare av gods på EUR-pall är det viktigt att avgöra om pallen är godkänd eller ej. Detta görs för att säkra din och dina kollegors säkerhet, samt de ekonomiska värden som kan äventyras. Utsortering ska göras om:

- En bräda, regelbräda eller kloss saknas

- En däcks-, regel- eller bottenbräda är avbruten

- En bräda (däck eller botten) eller kloss är urflisad så att ett spik- eller skruvskaft har blivit synligt

- Spik eller skruv har lossnat eller sticker upp ovanför däcks- eller bottenbrädor

- Pallen är smutsig eller fuktig – risken finns att gods skadas

- Hörnklossarna (förvaltningsmärke och EURmärke) eller någon mittkloss saknar läsbar märkning

- Pallen har skador eller avvikelser från föreskrivna krav på mått, virkeskvalitet eller hållfasthet – pallens användning medför risk för gods eller personer

- Märkning på kloss/klossar är sprayad med färg eller övermålad

- Pallen inte är rensad från påhäftad plast, papper eller liknande

- Pallen saknar godkänd märkning.

Krav på EUR-pall EUR-pall ska vara tillverkad enligt UIC Code 435-2 utg 8. Standarden innehåller krav på pallarnas dimensioner, material, bärighet och märkning.

Här är några av kraven i förkortad version:

- Virket ska vara friskt.

- Det ska vara fritt från bark och barkinneslutningar, röta, torröta samt svamp och mögel.

- Missfärgning, som är orsakad av dåliga torknings- och lagringsförhållanden, tillåts inte. Lättare blånad och vädergrånad är tillåtet.

Lastpallens säkra last är 1 500 kg för en jämn fördelad last. Upplysning om standard på EUR-pall kan beställas hos SIS Förlag. De lämnar också upplysning om svensk och utländsk standard. e-post sis.sales@sis.se Internet www.sis.se

Våra partners

Kommer info inom kort

Övriga nyheter

Vi uppdaterar siten löpande för nyheter. Kontakta oss gärna per telefon (08 - 684 38 715) om du har frågor.